Fiscaliteit – Kostenaftrek en vergoedingen Leasing

Fiscaliteit :


Fietsen die ter beschikking worden gesteld aan het personeel of bedrijfsleider van een bedrijf om er woon-werkverkeer mee te doen, worden fiscaal aangemoedigd. Dit geld voor alle types fietsen – zowel voor gewone fietsen als voor de elektrische fietsen.120% Kostenaftrek :


Volgende kosten komen in aanmerking voor de 120% aftrek voor de werkgever:

Aankoop van fietsen en toebehoren (zoals een fietshelm).

Onderhoud van de fietsen.

De fietsenstalling zelf: aankoop, bouwen of verbouwen van een onroerend goed om een fietsenstalling te installeren.

Kleedruimte of sanitaire voorzieningen: aankoop, bouwen of verbouwen van een onroerend goed om een kleedruimte of sanitair (al dan niet met douches) te installeren.


De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft hierover recentelijk een advies uitgebracht. Volgens dit advies moeten de investeringen en kosten tijdens het boekjaar voor 100% geboekt worden en worden de 20% extra kosten pas op het einde van het jaar op een belastingvrije reserve geboekt via een speciale kostenrekening. Het fiscaal voordeel is dan ook slechts tijdelijk omdat die reserve ten laatste bij de vereffening van de vennootschap alsnog belastbaar wordt. In een eenmanszaak brengt men de kosten gewoon in aftrek voor 120%. Opgepast in een eenmanszaak geldt de 120- aftrek enkel voor de fietsen die aan het personeel ter beschikking wordt gesteld. Fietsen moeten lineair worden afgeschreven op ten minste drie jaar.Fietsvergoeding :


Wanneer werknemers een kilometervergoeding ontvangen voor de verplaatsing die ze maken met de fiets voor hun woon – werk verkeer dan is die vrij van belastingen en sociale bijdragen, ten belope van een maximumbedrag van 0,23 euro/km. Voor de werkgever is deze kost volledig aftrekbaar. Deze regeling mag gecumuleerd worden met de gratis ter beschikking stellen van de fiets.

Naar het werk gaan met de fiets biedt vele voordelen, niet alleen voor de gezondheid en het milieu, maar ook voor de portemonnee. Zo krijgen werknemers die met hun tweewieler naar het werk komen per werkelijk afgelegde kilometer een fietsvergoeding, die volledig is vrijgesteld van fiscale en sociale lasten.

Hoeveel bedraagt deze fietsvergoeding?


Jaarlijks wordt het bedrag van de (maximaal) vrijgestelde fietsvergoeding geïndexeerd. In tegenstelling tot de vorige jaren, is de vrijgestelde fietsvergoeding in 2017 van 0,22 euro per werkelijk afgelegde kilometer naar 0,23 euro per werkelijk afgelegde kilometer gestegen.


Is de werkgever verplicht om de fietsvergoeding te betalen?


Tenzij dit in het paritair comité vastgelegd is, is de werkgever u niet verplicht een tussenkomst aan te bieden wanneer de woon-werkverplaatsing met een privévervoermiddel gebeurt. De werkgever kan de fietsvergoeding uiteraard steeds op vrijwillige basis toekennen. In de meeste sectoren is het echter sowieso verplicht een tussenkomst te betalen, omdat er ofwel een specifieke fietsvergoeding voorzien is, ofwel een algemene vergoeding voor verplaatsingen met een privévoertuig (en hier valt de fiets dus ook onder).
bron: Securex