Fiscaliteit – Kostenaftrek en vergoedingen

Fiscaliteit :


Fietsen die ter beschikking worden gesteld aan het personeel of bedrijfsleider om er woon-werkverkeer mee te doen, worden fiscaal aangemoedigd. Dit geld voor alle types fietsen – zowel voor gewone fietsen als voor de elektrische fietsen.120% Kostenaftrek :


Volgende kosten komen in aanmerking voor de 120% aftrek voor de werkgever:

Aankoop van fietsen en toebehoren (zoals een fietshelm).

Onderhoud van de fietsen.

De fietsenstalling zelf: aankoop, bouwen of verbouwen van een onroerend goed om een fietsenstalling te installeren.

Kleedruimte of sanitaire voorzieningen: aankoop, bouwen of verbouwen van een onroerend goed om een kleedruimte of sanitair (al dan niet met douches) te installeren.


De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft hierover recentelijk een advies uitgebracht. Volgens dit advies moeten de investeringen en kosten tijdens het boekjaar voor 100% geboekt worden en worden de 20% extra kosten pas op het einde van het jaar op een belastingvrije reserve geboekt via een speciale kostenrekening. Het fiscaal voordeel is dan ook slechts tijdelijk omdat die reserve ten laatste bij de vereffening van de vennootschap alsnog belastbaar wordt. In een eenmanszaak brengt men de kosten gewoon in aftrek voor 120%. Opgepast in een eenmanszaak geldt de 120- aftrek enkel voor de fietsen die aan het personeel ter beschikking wordt gesteld. Fietsen moeten lineair worden afgeschreven op ten minste drie jaar.Fietsvergoeding :


Wanneer werknemers een kilometervergoeding ontvangen voor de verplaatsing die ze maken met de fiets voor hun woon – werk verkeer dan is die vrij van belastingen en sociale bijdragen, ten belope van een maximumbedrag van 0,23 euro/km. Voor de werkgever is deze kost volledig aftrekbaar. Deze regeling mag gecumuleerd worden met de gratis ter beschikking stellen van de fiets.

Naar het werk gaan met de fiets biedt vele voordelen, niet alleen voor de gezondheid en het milieu, maar ook voor de portemonnee. Zo krijgen werknemers die met hun tweewieler naar het werk komen per werkelijk afgelegde kilometer een fietsvergoeding, die volledig is vrijgesteld van fiscale en sociale lasten.

Hoeveel bedraagt deze fietsvergoeding?


Jaarlijks wordt het bedrag van de (maximaal) vrijgestelde fietsvergoeding geïndexeerd. In tegenstelling tot de vorige jaren, is de vrijgestelde fietsvergoeding in 2017 van 0,22 euro per werkelijk afgelegde kilometer naar 0,23 euro per werkelijk afgelegde kilometer gestegen.


Is de werkgever verplicht om de fietsvergoeding te betalen?


Tenzij dit in het paritair comité vastgelegd is, is de werkgever u niet verplicht een tussenkomst aan te bieden wanneer de woon-werkverplaatsing met een privévervoermiddel gebeurt. De werkgever kan de fietsvergoeding uiteraard steeds op vrijwillige basis toekennen. In de meeste sectoren is het echter sowieso verplicht een tussenkomst te betalen, omdat er ofwel een specifieke fietsvergoeding voorzien is, ofwel een algemene vergoeding voor verplaatsingen met een privévoertuig (en hier valt de fiets dus ook onder).
bron: Securex

Kan je bij Drive 2 Impress een voertuig kopen op financiering?


U wil een voordelige financiering aanvragen? Dat doet u hier gewoon . Vlot en eenvoudig. We helpen u met het invullen van het aanvraagformulier. Om ervoor te zorgen dat u de financiering krijgt die best bij u past, vragen we enkele persoonlijke en financiële gegevens. Wat u ons toevertrouwt, blijft uiteraard strikt vertrouwelijk. In amper 10 minuten hebben we alles ingevuld en u weet direct of er een goedkeuring is . Indien dit u aanspreekt kom dan langs met een recente loonfiche en uw identiteitskaart

Fiscaliteit

Elektrische scooters

Premie Elektrische scooters Vlaamse overheid t.w.v. 750 €:


De Vlaamse regering heeft op 9-3-2018 beslist om de premie te wijzigen. De doelgroep wordt uitgebreid naar vzw's en aanbieders van autodelen. De premiebedragen blijven in 2018 en 2019 even hoog als in 2017 (dus max. 4000 euro premie). Bovendien wordt de premie vanaf 15-4-2018 uitgebreid naar motorfietsen en bromfietsen klasse B (met uitzondering van speed pedelecs). De premie voor een motorfiets bedraagt 1.500 euro; voor een bromfiets klasse B 750 euro (telkens met een maximum van 25% van de catalogusprijs).Belangrijk om weten!


Maximale premie voor een B-klasse bromfiets: €750 (telkens met een maximum van 25% van de catalogusprijs).

Voertuigen komen in aanmerking met een inschrijving na 15/4/2018. Voertuigen die ingeschreven werden voor 15/4/2018 komen niet in aanmerking!

Binnen 3 maand na inschrijving de aanvraag indienen.

Enkel online aan te vragen.

Wat zijn de voorwaarden?


De premie is er voor natuurlijke personen, vzw's en aanbieders van autodelen. De premie geldt dus niet voor andere bedrijfswagens.

Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen eveneens een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bvb. BVBA, CVBA, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, NV, VOF, VZW). Ook bij overdracht of inbreng van een wagen in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie worden terugbetaald.

Ieder natuurlijk persoon heeft recht op maximaal één premie per voertuigtype.

Het moet gaan om een nieuwe bromfiets klasse B of motorfiets, ingeschreven van vanaf 15-4-2018.

Het voertuig moet ingeschreven worden in het Vlaams Gewest.

U moet het voertuig minstens drie jaar behouden.


U moet uw premie binnen de 3 maand na de eerste inschrijving bij de Dienst voor Inschrijving van voertuigen (DIV) online aanvragen.

Let op: De premiehoogte is vanaf nu afhankelijk van de datum van aanmelding na ingebruikname van het voertuig. Uiterlijk binnen de 3 maand na inschrijving bij de DIV moet de premie aangevraagd worden en moeten alle bewijsstukken (bestelbon, factuur, betalingsbewijs, inschrijvingsbewijs) online bezorgd worden aan het VEA. Vraag hier de premie aan.De voordelen van een 125cc scooter :


Iedereen die 2 jaar een autorijbewijs heeft (B) mag ook een scooter 125cc besturen, zonder extra rijbewijs.

Scooterrijden is ook fiscaal interessant: gebruikers van gemotoriseerde tweewielers kunnen voor 100% alle beroepsmatige onkosten inbrengen. Ook leuk om weten is dat een 125CC weinig brandstof verbruikt (1 tot 3L/100 km)wat een fikse besparing betekent op je brandstofbudget. Daarnaast kent een 125cc motor een gunstige verzekeringstarief door zijn kleine cilinderinhoud. Gemiddeld betaal je voor een BA verzekering zo’n 100 € per jaar, indien je ouder bent dan dertig jaar, of zo’n 150 € indien je jonger bent dan dertig. Dit terwijl je voor een 125cc motor geen jaarlijkse verkeersbelasting betaald, enkel een belasting op inverkeerstelling (62 €) bij aankoop van de scooter en 30€ voor kentekenplaat.